Sollenberg Verktyg

OBSERVERA att vi under rådande omständigheter med stora prisökningar från våra leverantörer kan tvingas höja priser utan förestående avisering. Enskilda priser kan få större prisökning än det ni har i er aktuella prislista. Se vidare under aktuellt.

Välkommen till Sollenberg Verktyg

Sollenberg Verktygs ide är att bedriva handel med verktyg och maskiner, fritidsprodukter mot verktygsgrossister, verktygsdetaljister inom järnhandel och bygghandel.