STICKSÅGSBLAD TRÄ

Högkvalité sågblad för proffs, För Bosch, Metabo, Atlas copco m.fl.  samt Black&Decker och Skil m.fl.

T-blad = Bosch, Metabo mm.      U-blad = B&D , Skil mm.
Användningsområde
Bladnr. Namn Universalblad Pris / st
HGS14 T 144D Universalblad för trä, snabbsågning max 60 mm,
HGS4 T 44D sågdjup 75 mm, fint snitt. Skränkt, tandavstånd 4 mm.
UHGS14 U 144D sågdjup 75 mm, fint snitt. Skränkt, tandavstånd 4 mm.
HGS24 T 244D Som ovan, men smalare för kurvsågning
HGS34 T 344D Som T 144D, extra långt, sågdjup 105 mm
Trä / Plast
HC123STAR T 234X Trä, plast  3 -60 mm, snabbsågning, fint snitt. Koniskt,
skränkt, 3 gånger slipade tänder.
HC12 T 101B Trä, fiberskivor, plast 3 - 30 mm. Mycket fint snitt.
HC12R T 101BR Som ovan men för omvänd sågriktning.
HC14 T 101D Trä, plast 10 - 45 mm. Snabbsågning, fint snitt.
HC14D T 101DP Som ovan, extra kraftigt blad för raka rena spår.
HC34 T301D Trä, fiberskivor, plast 10-65 mm.
blad för raka rena spår, sågdjup 105 mm.
HC34D T 301DL Trä, fiberskivor, plast 10-65 mm. Extra kraftigt
blad för raka rena spår, sågdjup 105 mm.
HC12K T 101AO Extra smalt kurvsågningsblad för trä och
UHC12K U 101AO fiberskivor.Koniskt, slipat, tandavstånd 1,35 mm
HW11 T 119A Mjukt trä, isoleringsmaterial 1,5 - 15 mm.
Vågskränkt blad, tandavstånd 1,2 mm
HW12 T 119B Som ovan men tandavstånd 2 mm.
HW12K T 119BO Vågskränkt blad, kurvblad.
HG13 T 111C Mjukt trä och plast 4-50 mm. Grovt snitt.
HGS54 T744D Trä, fiberskivor, <120 mm.
För Bosch, Metabo, Atlas Copco m.fl. 
samt Black&Decker och Skil m.fl.
T-blad = Bosch, Metabo mm.      U-blad = B&D , Skil mm.
Användningsområde
Bladnr. Namn Metall
MG11 T 118A Allround blad för metall. Vågskränkt,
UMG11 U 118A tandavstånd 1,2 mm, sågdjup 55 mm. 
MG1bi T 18AF För plåt och rostfritt 1,2 - 2 mm.
MG21 T 218A  Allround blad för metall, kurvsågningsblad.
T 318AF Som T118A men sågdjup 105 mm.
MG12 T 118B Vågskränkt, för stål , mjukjärn, rödmetall,
aluminium 2,5 - 6 mm. Sågdjup 55 mm.
MG32bi T 318BF Som ovan men med sågdjup 105 mm.
MG107 T 118G Vågskränkt för tunnplåt <1,5 mm. Sågdjup 55 mm,
tandavstånd 0,7 mm.
MC12bi T 101A Koniskt, slipade tänder, tandavstånd 2,5 mm.
Plexigals, mjukjärn,aluminium 2 20 mm, sågdjup 75 mm
K14 T 127D Rödmetall, aluminium 3 -15 mm, stål 3 - 30 mm, plast.
Skränkt, sågdjup 75 mm.
K24 T 227D som ovan för kurvsågning.
MG51bi T 718 B Metallprofiler, <120 mm. Fintandad
MG52bi T718BF Metallprofiler, <120 mm.